Verslaglegging fractie

Op deze pagina informeren wij u over alle geschenken en giften die onze raadsleden en burgerraadsleden (voorheen commissieleden) hebben ontvangen. Voor een overzicht van de financiële verslaglegging kunt u links kiezen voor het tabblad 'stichting netwerk maasduinen'.

Voor geschenken en giften is de regelgeving van de gemeente Gennep van toepassing. Deze is te vinden via de website van de gemeente Gennep.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met ons via fractie@vvdgennep.nl.