Stichting Netwerk Maasduinen

De Stichting Netwerk Maasduinen heeft als doel de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Gennep te ondersteunen.

Naam: Stichting Netwerk Maasduinen
RSIN: 8562 69 906

Contactgegevens

Websitegennep.vvd.nl/maasduinen
EmailStichtingnetwerkmaasduinen@vvdgennep.nl
Post: Stichting Netwerk Maasduinen t.a.v. dhr. N. Willemsen, Stiemensweg 191, 6591 MD Gennep

Doelstelling

De stichting is in april 2016 opgericht en heeft de volgende doelen:

  1. Het realiseren van ondersteuning in de breedste zin, zowel ideëel als materieel, van de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (hierna te noemen VVD);
  2. Het realiseren van ondersteuning in de breedste zin, zowel ideëel als materieel, van de VVD raads- en commissieleden in de Gemeente Gennep (hierna te noemen VVD fractie Gennep) en voorts al hetgeen met een en ander - rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

De Stichting, organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar; netwerkbijeenkomsten, lezingen en presentaties, excursies en fundraisingdiners. Het is mogelijk dat enkele bijeenkomsten gecombineerd worden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen altijd prominente liberale gasten (o.a. politici en ondernemers) aanwezig zijn en met hen in discussie gaan.

De Stichting ondersteunt, in het licht van de doelstelling, VVD campagnesin Gennep financieel.

Het beleidsplan 2019 - 2022 is op de bestuursvergadering van 13 november 2018 vastgesteld.

Vrienden Maasduinen

Om deze financiële ondersteuning mogelijk te maken werft de Stichting vrienden. Een vriend draagt minimaal € 20 per jaar bij.

Vrienden van Maasduinen kunnen meepraten over politieke onderwerpen in onze regio o.a. doordat zij uitgenodigd worden voor politiek activiteiten en themabijeenkomsten en korting krijgen bij evenementen.

Bestuur

Voorzitter: dhr. Charles Logcher
Secretaris: dhr. Niels Willemsen
Penningmeester: dhr. Antoon Rodoe

Beloningsbeleid

De bestuurders van het fonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten- en financieel jaarverslag

Elk jaar publiceert de stichting haar activiteitenverslag en een financieel jaarverslag. Details over de activiteiten en de uitgaven en inkomsten staan in het betreffende jaarverslag (zie bijlages).

ANBI status

De ANBI status is per 07 december 2020 voor onbepaalde tijd verleend.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom vindt u hier onze privayverklaring.