Verkeersveiligheid

Je makkelijk en vlot kunnen verplaatsen in onze gemeente, is essentieel. Of het nou is voor je werk, school, bij vrienden en familie op bezoek gaan, boodschappen doen of lekker wandelen of fietsen in onze mooie omgeving. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen.

We willen dan ook dat de doorstroming in het verkeer goed is, zodat je niet ergens in de file staat of te lang voor de bus moet wachten. Maar niet alleen dat, je moet vooral ook veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, zeker als voetganger en fietser. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en scooters. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.

Bij de herinrichting van straten en wijken staat verkeersveiligheid voorop. De gemeente neemt samen met buurtbewoners, ouders en andere belanghebbenden de verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving met schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes. Voor de VVD zijn draagvlak en initiatieven van buurtbewoners essentieel om te werken aan meer verkeersveiligheid in onze buurten.