Duurzaamheid

We mogen trots zijn op het unieke landschap waarin we leven: in de omgeving van Maasduinen, Maas en Niers, bij de Sint-Jansberg en tegen het Reichswald aan. Dit moeten we koesteren! We ontkomen er niet aan om ook lokaal onze bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van ons unieke landschap. Klimaatverandering is een gegeven, wij gaan ons echter niet neerleggen bij doemscenario’s van klimaatdrammers. De VVD zet zich in voor een concrete aanpak om onze kernen en het buitengebied leefbaar te houden.

Duurzaamheid is het kernthema om klimaatverandering tegen te gaan. Natuurlijk is het belangrijk om thuis te kijken hoe je energie kunt besparen, of je zonnepanelen op je woning kunt leggen om duurzaam energie op te wekken. We moeten het samen doen, maar voorwaarde zodat iedereen kan meedoen is wel dat klimaatplannen betaalbaar en haalbaar zijn. De VVD heeft juist daarom tegen de Regionale Energie Strategie (RES) gestemd. Een megalomane ambitie voor Noord-Limburg waarbij tal van plannen zijn besloten zonder inzichtelijk te maken wat het draagvlak is bij de burgers en wat het ons gaat kosten.