Passend werk

In het eigen levensonderhoud te voorzien is essentieel voor iedereen. Werk zorgt voor sociale contacten, leidt tot zelfstandigheid en sterkt de eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt bij aan de toekomst van onze gemeenschap. Daarmee is werk van groot belang voor mens en samenleving.

Voor onze inwoners zet de VVD zich daarom in voor passend werk. Dan doen we door het faciliteren van onze lokale midden- en kleinbedrijven, maar ook door mensen daar waar nodig te ondersteunen met om- en bijscholing. Er is een cultuuromslag nodig: natuurlijk krijgt iedereen die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien hulp van de gemeente, maar een bijstandsuitkering moet niet voelen als een hangmat. Wat de VVD betreft zijn uitkeringen van de gemeente altijd een trampoline die helpt om iemands talenten en mogelijkheden te versterken. Een steun in de rug om weer aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt.