Zorg

Zorg is iets waar iedereen van ons, vroeg of laat wel mee te maken krijgt. Mocht dat moment zich voordoen, dan wil je vanzelfsprekend goede en liefdevolle zorg waarin de zorgbehoefte centraal staat. Onze gezondheid is immers het belangrijkste dat we hebben. De gemeente Gennep staat voor een sociaal beleid waarbij hulp zo dichtbij huis mogelijk georganiseerd wordt, waar we inzetten op preventief beleid en waar zorg voor iedereen betaalbaar moet blijven. Dat laatste vraagt ook om eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en om kritisch kijken of de hulp die we geven passend is.