Veiligheid

Veilig voelen in onze eigen buurt en thuis staat voor de VVD voorop. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in onze gemeente veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. De inzet en zichtbaarheid van politie is de basis voor een veilige leefomgeving. Daarbij is een goede samenwerking tussen gemeente, lokale handhavers (BOA’s) en politie wel essentieel. Door met elkaar op te trekken, criminaliteit keihard aan te pakken en alles op alles te zetten om herhaling te voorkomen, gaan we overlast en onveiligheid tegen.

Goede beveiliging is de beste bescherming tegen inbraak. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is op initiatief van de VVD al enkele jaren onderdeel van gemeentelijk beleid. Door middel van nieuwe keurmerken, zoals voor veilig wonen, kunnen we zorgen voor nog betere beveiliging van onze huizen en bedrijven.