Bruisende gemeente

Recreatie en toerisme, ook wel vrijetijdseconomie, is inmiddels een stabiele banenmotor op zich geworden. Dat is zeker in de corona crisis gebleken waarin heel veel mensen onze gezellige terrasjes en mooie natuur opzochten om te ontspannen. De VVD wil deze sector dan ook verder stimuleren.

Onze ondernemers in de binnenstad werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelstraten. Dat er, op initiatief van de VVD, een centrummanager c.q. -coördinator is belangrijk voor de toekomst van ons winkelhart. Daar plukken we de komende jaren de vruchten van.

Een gemeente komt pas echt tot leven als het in het centrum bruist. Met een veilig en aantrekkelijk winkelgebied, trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettig stadje, dat klaar is voor de toekomst. Maar onze gemeente is meer dan alleen het centrum van Gennep. Onze kernen en het buitengebied vormen een parel waar ook toeristen graag hun navigatie op afstemmen. Behoud van bedrijvigheid en voorzieningen in de kernen is daarom een belangrijk aandachtspunt voor gemeente en dorpsraden.