Vitale sector

Boeren, tuinders en jagers zijn een bijzondere pijler voor de leefbaarheid en economie in onze gemeente. Of het nou is omdat ze het landschap verzorgen, voedsel produceren, aan natuurbeheer doen, werkgelegenheid bieden, een steeds grotere rol hebben in toerisme en recreatie en via groengas duurzame energie kunnen gaan produceren, het is allemaal van vitaal belang voor onze gemeente.

Ze staan echter onder politieke en maatschappelijke druk. De VVD zet zich daarom in voor behoud van deze vitale sector. Dat doen we door onze agrarische bedrijven te faciliteren. Zodat ze kunnen blijven ondernemen en innoveren in hun bedrijfsvoering. Onze boeren leveren een waardevolle bijdrage aan onze voedselproductie, economie, natuur en milieu.