• Verkeersoverlast oplossen in Milsbeek: doen!

  22 maart − Gisteravond, dinsdag 21 maart 2017 – nota bene exact één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 – waren alle politieke partijen op uitnodiging van actiegroep Geen Zand Erover in Milsbeek vanwege de lokale verkeersproblematiek. Ruim 40 jaar speelt de problematiek al rondom de afvoerroutes van de zandwinning en hebben bewoners uit de kern Milsbeek, maar ook uit Ottersum en Ven-Zelderheide last van de vrachtauto’s. In al die 40 jaar is er tot op heden geen enkele constructieve oplossing gerealiseerd. Lees verder

 • De bunker in bij Mondial van Dijk!

  21 maart − Samen met de VVD Boxmeer gingen onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn, Arie Kerkman voorzitter van de FDP Goch en Holger Rodoe, voorzitter van de VVD Maasland op 10 maart jl. een kijkje nemen bij Mondial van Dijk. Wat we die middag te zien en te horen kregen heeft ons versteld doen staan. Wat een inspiratie, creativiteit en puur ondernemerschap laten de gebroeders van Dijk van Mondial van Dijk zien. Want Mondial van Dijk – bij veel mensen bekend van verhuizingen – doet tegenwoordig nog veel meer. Als bedrijf hebben ze een MVO-predicaat (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en zijn ze bezig met circulaire economie en duurzaamheid die deze sector een nieuw elan geeft. Lees verder

 • VVD wil geld terug voor kosten AZC Heijen!

  © Theo Peeters

  17 maart − De zoektocht van de gemeente vorig jaar naar een geschikte locatie en het uiteindelijke voorstel voor vestiging van een asielzoekerscentrum in Heijen heeft voor veel onrust gezorgd bij de inwoners van de gemeente, daarnaast heeft de zoektocht de gemeente veel geld gekost. Nu heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afspraken gemaakt over een tegemoetkoming voor de plankosten die zijn gemaakt voor opvanglocaties die uiteindelijk niet zijn gerealiseerd. Kortom: een kostenvergoeding voor alle gemeenten die wel gezocht hebben naar een locatie maar waar uiteindelijk geen azc is gekomen. Zoals in Heijen dus! Lees verder

 • App voor Duits-Nederlandse arbeidsmarkt!

  12 maart − Het werken over de grens in Duitsland of Nederland moet makkelijker worden en de kansen op de arbeidsmarkten vergroten? Dat is de ambitie van VVD Limburg en FDP Niederrhein, die hiervoor samen met minister Henk Kamp van Economische Zaken afgelopen maandag een nieuwe app gelanceerd hebben. Lees verder

 • Is anoniem solliciteren wenselijk?

  10 maart − Moet de gemeente Gennep gaan werken met ‘anoniem solliciteren’? Dat was het discussiepunt afgelopen maandag in de gemeenteraad. Op voorstel van de PvdA werd gesproken over de wenselijkheid van een dergelijke aanpak. Voor onze fractie is duidelijk dat met deze motie onze lokale raadzaal is gebruikt als onderdeel van de landelijke verkiezingscampagne. Lees verder

 • Boeiende bijeenkomst met Eric Wiebes

  09 maart − Afgelopen zaterdag 04 maart was Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën in Boxmeer te gast om met burgers en ondernemers in gesprek te gaan over de toekomst van onze regionale economie in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Tijdens een boeiende en interactieve bijeenkomst was het voor de aanwezigen mogelijk om op een toegankelijke wijze te discussiëren met Eric Wiebes. Lees verder

 • Minister Blok komt op de koffie naar Gennep

  05 maart − Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie is op zaterdag 11 maart 2017 in de middag te gast op het Jan Lindersplein in Gennep. Samen met onze lokale VVD’ers zoals onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn zal de minister onder genot van koffie en Limburgse vlaai in gesprek gaan met burgers. Lees verder

 • Fietstunnel Weverstraat: meteen de schop in de grond!

  © IPV Delft

  21 februari − ‘Verkeersveiligheid mag wat kosten!’ Dit was en is nog steeds de overtuiging van de VVD Gennep. Zeker bij de onveilige situatie van de rotonde Brabantweg-Weverstraat hebben wij van begin af aan aangedrongen op definitieve oplossing. Alleen door aanleg van een fietstunnel ontstaat er veiligheid voor fietsende scholieren, werkenden en toeristen en alle andere verkeersdeelnemers. Lees verder

 • Lekker werkbezoek bij Arts Bakkers in Ottersum!

  19 februari − Zoals u wellicht weet, brengen wij elke maand een werkbezoek aan een organisatie in onze gemeente. Dit keer deed de VVD Gennep Arts Bakkers (www.artsbakkers.nl) in Ottersum aan. Leerzaam, maar vooral ook lekker! Lees verder

 • Schriftelijke vragen Tweede Kamerleden inzake ‘accident alley A73’

  © vvdmaasland

  01 februari − De VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser, Sjoerd Potters en Hayke Veldman hebben vandaag vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Daarmee vragen onze Kamerleden aandacht voor de verkeersveiligheid op onze regionale snelweg en de recente ongelukken. De VVD Maasland en de VVD-fractievoorzitters uit het Land van Cuijk en Noord- Limburg zijn blij dat dankzij deze vragen de regionale verkeersproblematiek en knelpunten beter op de kaart worden gezet in Den Haag. Voor de bereikbaarheid en economie van onze regio is een goede infrastructuur van essentieel belang. Vandaar dat de VVD zich ook actief inzet voor een doortrekken van de A77 naar de A50. Lees verder

 • Ramptoerisme is niet ‘normaal doen’!

  01 februari − Met grote verbazing heb ik afgelopen zaterdag in de Gelderlander de reacties gelezen op de stelling van het lezerspanel. Er werd bevestigend gereageerd op de uitspraak dat de gemeente Gennep bij de Paesplas een ‘te zwaar’ middel heeft ingezet tegen ramptoerisme. Ik wil graag voorop stellen dat het niet mijn bedoeling is om de drie panelleden persoonlijk aan te vallen. Enerzijds zullen zij wellicht minder informatie hebben om de noodzaak van een noodverordening volledig te kunnen beoordelen. Anderzijds hebben zij te maken met een maximum aantal woorden waardoor uitgebreide inhoudelijke reacties lastig zijn. Lees verder

 • Aurora Kaas - biologisch pareltje in Ven-Zelderheide

  © VVD Gennep

  22 januari − Het maandelijkse werkbezoek van de onze fractie vond deze keer plaats bij Aurora Kaas in Ven-Zelderheide. Opgericht onder de naam ‘De Dageraad’ en tegenwoordig onder de naam Aurora is dit de biologische kaasmakerij die Harry en Janny ten Dam in 1980 zijn begonnen. Met 11 VVD’ers en FDP’ers mochten wij een kijkje achter de schermen nemen in Ven-Zelderheide en in Kranenburg-Nütterden waar het bedrijf sinds enkele jaren een tweede vestiging heeft. Een zeer geslaagd (en lekker) werkbezoek! Lees verder

 • Tweede Kamerlid Nijkerken bezoekt woonbootbewoners en ondernemers

  12 januari − “Luisteren naar de woonbootbewoners, ondernemers en gemeentebestuurders en de ervaringen meenemen naar Den Haag”, met deze insteek was VVD Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken gisteren op bezoek in Gennep en Grave. Eerder heeft zij samen met haar VVD-collega’s de Boer en Visser al vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het ongeluk bij de stuw in Grave op donderdagavond 29 december en de daardoor ontstane extreem lage waterstand op de Maas. Als Limburgs Kamerlid wilde ze echter zelf ook in gesprek met de gedupeerden die wonen of werken aan de Paesplas in Heijen om daardoor een beter beeld te krijgen van de actuele situatie en de samenwerking met alle overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat en gemeenten. Lees verder

 • Aandacht voor situatie op de Maas

  04 januari − Door een aanvaring op de Maas bij de stuw in Grave op donderdagavond 29 december 2016 is er een grote schade ontstaan bij de waterkering. Het waterpeil tussen Sambeek en Grave is inmiddels ruim 3 meter gezakt. De directe gevolgen voor burgers met een woonboot uit de aangrenzende gemeenten werden meteen zichtbaar. Onduidelijk is momenteel ook welke financiële schade er uiteindelijk ontstaat voor de regionale ondernemers die hun goederen via de Maas vervoeren en wiens schade elke dag groter wordt zolang er geen (nood)oplossing is gevonden op de Maas. Lees verder

 • Aanleg vlonder: geld in de Niers gooien?

  19 december − Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de aanleg van een vlonder (wandelpromenade) langs de Niers en herinrichting van de Genneperhuisweg en de Haspel. Hiermee is een investering gemoeid van ruim € 800.000,-. Een besluit zonder enige visie voor de toekomstige invulling van dit braakliggende terrein. Lees verder

 • Scholieren samen met VVD op bezoek in Den Haag

  18 december − Onder de politieke leiding van onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn vond in april vond weer de jaarlijkse week Jongeren en Politiek (JoPo) van het Elzendaal Gennep plaats. Dit jaar kenmerkte zich door een geweldig hardwerkende en leuke groep! Zoals gebruikelijk werd toen de week afgerond met een bezoek van een Tweede Kamerlid, dit keer onze Nijmeegse volksvertegenwoordiger in Den Haag: Hayke Veldman. Aan het eind van zijn bezoek nodigde Hayke de voltallige JoPo-groep uit om de Tweede Kamer en de VVD-fractie te bezoeken. Lees verder

 • Buitenproportioneel aantal bijstandsgerechtigden zorgwekkend!

  18 december − Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar werd over onze bijstandsuitgaven gesproken. Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt in heel Nederland, echter in de gemeente Gennep stijgt het aantal harder dan gemiddeld in Nederland. Een zorgwekkende situatie. Het is inmiddels zo erg dat wij onder een regeling van de Rijksoverheid vallen voor gemeentes waar de bijstandsuitgaven meer dan 5% hoger zijn dan de standaardvergoeding die de gemeente krijgt van Den Haag. Lees verder

 • VVD fractie bezoekt Geurts van Bergen

  05 december − Ons maandelijkse werkbezoek brachten we op 25 november aan de firma Geurts van Bergen op een van de eerste mooie koude vriesdagen van dit winterseizoen. De omschrijving op de website zorgde voor hoge verwachtingen bij onze fractie: bij dé regionale bouwpartner vindt u in een combinatie van een professionele groothandel in bouwmaterialen, twee bouwmarkten en een uitgebreide showroom met keukens, tegels en sanitair. Lees verder

 • Bedrijfsbezoek - Hofmans Interieurbouw- weer zo'n parel in onze gemeente

  17 november − De VVD gaat elke maand op werkbezoek en op 5 november waren we van harte welkom bij Hofmans Interieurbouw aan het Hoogveld 5 in Heijen. Harry Hofmans zwaait de scepter bij Hofmans Interieurbouw en hij leidde ons dan ook vol trots rond in zijn bedrijf. Lees verder

 • VVD maakt met 1 klap de begroting voor Gennep sluitend!

  13 november − Afgelopen maandag ging de raadsvergadering over de begroting van de gemeente Gennep voor 2017. Wat krijgen we aan geld binnen en waar geven we ons geld aan uit? Het college stelde ons een begroting voor met daarin een tekort van ongeveer 250.000 euro. Het college wilde dus meer uitgeven dan ze binnenkrijgen in 2017... Lees verder