• Lekker werkbezoek bij Arts Bakkers in Ottersum!

  19 februari − Zoals u wellicht weet, brengen wij elke maand een werkbezoek aan een organisatie in onze gemeente. Dit keer deed de VVD Gennep Arts Bakkers (www.artsbakkers.nl) in Ottersum aan. Leerzaam, maar vooral ook lekker! Lees verder

 • Schriftelijke vragen Tweede Kamerleden inzake ‘accident alley A73’

  © vvdmaasland

  01 februari − De VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser, Sjoerd Potters en Hayke Veldman hebben vandaag vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Daarmee vragen onze Kamerleden aandacht voor de verkeersveiligheid op onze regionale snelweg en de recente ongelukken. De VVD Maasland en de VVD-fractievoorzitters uit het Land van Cuijk en Noord- Limburg zijn blij dat dankzij deze vragen de regionale verkeersproblematiek en knelpunten beter op de kaart worden gezet in Den Haag. Voor de bereikbaarheid en economie van onze regio is een goede infrastructuur van essentieel belang. Vandaar dat de VVD zich ook actief inzet voor een doortrekken van de A77 naar de A50. Lees verder

 • Ramptoerisme is niet ‘normaal doen’!

  01 februari − Met grote verbazing heb ik afgelopen zaterdag in de Gelderlander de reacties gelezen op de stelling van het lezerspanel. Er werd bevestigend gereageerd op de uitspraak dat de gemeente Gennep bij de Paesplas een ‘te zwaar’ middel heeft ingezet tegen ramptoerisme. Ik wil graag voorop stellen dat het niet mijn bedoeling is om de drie panelleden persoonlijk aan te vallen. Enerzijds zullen zij wellicht minder informatie hebben om de noodzaak van een noodverordening volledig te kunnen beoordelen. Anderzijds hebben zij te maken met een maximum aantal woorden waardoor uitgebreide inhoudelijke reacties lastig zijn. Lees verder

 • Aurora Kaas - biologisch pareltje in Ven-Zelderheide

  © VVD Gennep

  22 januari − Het maandelijkse werkbezoek van de onze fractie vond deze keer plaats bij Aurora Kaas in Ven-Zelderheide. Opgericht onder de naam ‘De Dageraad’ en tegenwoordig onder de naam Aurora is dit de biologische kaasmakerij die Harry en Janny ten Dam in 1980 zijn begonnen. Met 11 VVD’ers en FDP’ers mochten wij een kijkje achter de schermen nemen in Ven-Zelderheide en in Kranenburg-Nütterden waar het bedrijf sinds enkele jaren een tweede vestiging heeft. Een zeer geslaagd (en lekker) werkbezoek! Lees verder

 • Tweede Kamerlid Nijkerken bezoekt woonbootbewoners en ondernemers

  12 januari − “Luisteren naar de woonbootbewoners, ondernemers en gemeentebestuurders en de ervaringen meenemen naar Den Haag”, met deze insteek was VVD Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken gisteren op bezoek in Gennep en Grave. Eerder heeft zij samen met haar VVD-collega’s de Boer en Visser al vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het ongeluk bij de stuw in Grave op donderdagavond 29 december en de daardoor ontstane extreem lage waterstand op de Maas. Als Limburgs Kamerlid wilde ze echter zelf ook in gesprek met de gedupeerden die wonen of werken aan de Paesplas in Heijen om daardoor een beter beeld te krijgen van de actuele situatie en de samenwerking met alle overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat en gemeenten. Lees verder

 • Aandacht voor situatie op de Maas

  04 januari − Door een aanvaring op de Maas bij de stuw in Grave op donderdagavond 29 december 2016 is er een grote schade ontstaan bij de waterkering. Het waterpeil tussen Sambeek en Grave is inmiddels ruim 3 meter gezakt. De directe gevolgen voor burgers met een woonboot uit de aangrenzende gemeenten werden meteen zichtbaar. Onduidelijk is momenteel ook welke financiële schade er uiteindelijk ontstaat voor de regionale ondernemers die hun goederen via de Maas vervoeren en wiens schade elke dag groter wordt zolang er geen (nood)oplossing is gevonden op de Maas. Lees verder

 • Aanleg vlonder: geld in de Niers gooien?

  19 december − Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de aanleg van een vlonder (wandelpromenade) langs de Niers en herinrichting van de Genneperhuisweg en de Haspel. Hiermee is een investering gemoeid van ruim € 800.000,-. Een besluit zonder enige visie voor de toekomstige invulling van dit braakliggende terrein. Lees verder

 • Scholieren samen met VVD op bezoek in Den Haag

  18 december − Onder de politieke leiding van onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn vond in april vond weer de jaarlijkse week Jongeren en Politiek (JoPo) van het Elzendaal Gennep plaats. Dit jaar kenmerkte zich door een geweldig hardwerkende en leuke groep! Zoals gebruikelijk werd toen de week afgerond met een bezoek van een Tweede Kamerlid, dit keer onze Nijmeegse volksvertegenwoordiger in Den Haag: Hayke Veldman. Aan het eind van zijn bezoek nodigde Hayke de voltallige JoPo-groep uit om de Tweede Kamer en de VVD-fractie te bezoeken. Lees verder

 • Buitenproportioneel aantal bijstandsgerechtigden zorgwekkend!

  18 december − Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar werd over onze bijstandsuitgaven gesproken. Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt in heel Nederland, echter in de gemeente Gennep stijgt het aantal harder dan gemiddeld in Nederland. Een zorgwekkende situatie. Het is inmiddels zo erg dat wij onder een regeling van de Rijksoverheid vallen voor gemeentes waar de bijstandsuitgaven meer dan 5% hoger zijn dan de standaardvergoeding die de gemeente krijgt van Den Haag. Lees verder

 • VVD fractie bezoekt Geurts van Bergen

  05 december − Ons maandelijkse werkbezoek brachten we op 25 november aan de firma Geurts van Bergen op een van de eerste mooie koude vriesdagen van dit winterseizoen. De omschrijving op de website zorgde voor hoge verwachtingen bij onze fractie: bij dé regionale bouwpartner vindt u in een combinatie van een professionele groothandel in bouwmaterialen, twee bouwmarkten en een uitgebreide showroom met keukens, tegels en sanitair. Lees verder

 • Bedrijfsbezoek - Hofmans Interieurbouw- weer zo'n parel in onze gemeente

  17 november − De VVD gaat elke maand op werkbezoek en op 5 november waren we van harte welkom bij Hofmans Interieurbouw aan het Hoogveld 5 in Heijen. Harry Hofmans zwaait de scepter bij Hofmans Interieurbouw en hij leidde ons dan ook vol trots rond in zijn bedrijf. Lees verder

 • VVD maakt met 1 klap de begroting voor Gennep sluitend!

  13 november − Afgelopen maandag ging de raadsvergadering over de begroting van de gemeente Gennep voor 2017. Wat krijgen we aan geld binnen en waar geven we ons geld aan uit? Het college stelde ons een begroting voor met daarin een tekort van ongeveer 250.000 euro. Het college wilde dus meer uitgeven dan ze binnenkrijgen in 2017... Lees verder

 • Duurzaamheid bevorderen door afschaffen leges

  13 november − Een gemeentelijk beleid dat inspeelt op lokale initiatieven om duurzaamheid te bevorderen kunnen wij als VVD Gennep zeer toejuichen. De voorbije jaren hebben de inwoners van onze gemeente al goede stappen gezet, maar wij willen al deze initiatieven nu nog een duwtje in de rug bieden. Lees verder

 • De Pottenhoek verdient beter!

  08 november − De Pottenhoek is een van de oudste plekjes van Gennep. Maar de uitstraling van dit gebied laat nog wel wat te wensen over. Dat vinden de bewoners zelf ook en dus kwamen ze bij onze fractievergadering om hun visie en wensen voor hun wijk toe te lichten. Lees verder

 • Extra zebrapad nodig voor veilig centrum Gennep!

  07 november − De afgelopen week heeft de gemeente Gennep eindelijk voetgangersoversteekplaatsen gerealiseerd in het centrum. Hoog tijd dat dit probleem werd opgelost. De VVD Gennep was van begin af aan tegen het afschaffen van zebrapaden. Ons argument: wij kennen in onze samenleving veel kwetsbare inwoners, voor hen zijn zebrapaden noodzakelijk om veilig over straat te kunnen. Helaas werd er nu onvolledig werk geleverd en ontbreekt er nog steeds één oversteekplaats. Lees verder

 • N271 - Is er bij de Provincie nog sprake van behoorlijk bestuur?

  30 oktober − Wij kennen in het Nederlandse bestuursrecht de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die beginselen vormen voor de overheid de normen en kaders voor hun werkwijze en het contact met burgers. Het zijn dus de spelregels die de overheid moet hanteren en die burgers ook het vertrouwen moeten geven dat er sprake is van een correcte en faire behandeling. In de discussie rondom de reconstructie van de provinciale weg N271 tussen Gennep en Heijen is het de vraag of er sprake is van behoorlijk bestuur in het contact en de afspraken die de Provincie Limburg heeft gemaakt en maakt met de gemeente. Lees verder

 • Petitie voor 2x2 baans N271 aangeboden aan gedeputeerde

  24 oktober − Afgelopen week heeft de Provincie Limburg medegedeeld de tijdelijke maatregelen op de N271 te ‘verwijderen’. De provincie geeft daarbij aan dat veiligheid voorop staat. Niets is feitelijk minder waar: de gedeputeerde heeft namelijk besloten de barrières te vervangen door betonnen stootbanden, ook wel ‘broodjes’ genaamd; de barrières tussen de 2 banen verdwijnen dus helemaal niet! Wat gaat er dan nu eigenlijk precies gebeuren op korte en lange termijn? Lees verder

 • VVD komt met CDA en SP op voor banen

  09 oktober − Ondernemers zijn onmisbaar voor de economische toekomst en de werkgelegenheid in de gemeente Gennep. Als VVD zijn wij ervan overtuigd dat onze gemeente aantrekkelijk en faciliterend richting ondernemers moet zijn. Zeker als het gaat om behoud van werkgelegenheid! Onlangs kwam de firma Emons met het bericht dat uitbreiding noodzakelijk is om bestaande banen te behouden en zelfs meer te creëren. Hiervoor is medewerking van de gemeente nodig. Reden voor de VVD om dit samen met CDA en SP te agenderen tijdens de afgelopen raadsvergadering. Lees verder

 • Voordracht Michiel van Veen tot burgemeester Gemert-Bakel

  07 oktober − "Graag wil ik namens de VVD Gennep ons Tweede Kamerlid Michiel van Veen feliciteren met zijn voordracht tot burgemeester van de Gemeente Gemert-Bakel. Dit is fantastisch nieuws en een prachtige nieuwe functie voor Michiel. Zijn vertrek is zeker een gemis voor de vertegenwoordiging van onze regio in Den Haag en voor de VVD Maasland. Ik wens hem veel succes en plezier in zijn nieuwe gemeente!” - Janine van Hulsteijn, fractievoorzitter VVD Gennep Lees verder

 • Mediator kan risico worden bij onteigening

  21 september − Als onderdeel van de ontwikkeling van bedrijventerrein De Brem heeft de raad enkele jaren geleden al besloten dat de ontsluiting van dit nieuwe bedrijventerrein niet via de Karrevenseweg maar via bedrijventerrein De Grens moet gaan lopen. Voor deze ontsluiting is een stuk grond nodig dat nu in eigendom is van de firma Noy Logistics. Na een lange onderhandelingsprocedure is men er tot nu toe helaas nog niet uitgekomen met de eigenaar en daarom lag er tijdens de raadsvergadering van 19 september 2016 een voorstel tot onteigening van de benodigde grond ter besluitvorming voor. Een belangrijk en moeilijk onderwerp, vandaar dat wij ons standpunt graag toelichten. Lees verder