• Bedrijfsbezoek - Hofmans Interieurbouw- weer zo'n parel in onze gemeente

  17 november − De VVD gaat elke maand op werkbezoek en op 5 november waren we van harte welkom bij Hofmans Interieurbouw aan het Hoogveld 5 in Heijen. Harry Hofmans zwaait de scepter bij Hofmans Interieurbouw en hij leidde ons dan ook vol trots rond in zijn bedrijf. Lees verder

 • VVD maakt met 1 klap de begroting voor Gennep sluitend!

  13 november − Afgelopen maandag ging de raadsvergadering over de begroting van de gemeente Gennep voor 2017. Wat krijgen we aan geld binnen en waar geven we ons geld aan uit? Het college stelde ons een begroting voor met daarin een tekort van ongeveer 250.000 euro. Het college wilde dus meer uitgeven dan ze binnenkrijgen in 2017... Lees verder

 • Duurzaamheid bevorderen door afschaffen leges

  13 november − Een gemeentelijk beleid dat inspeelt op lokale initiatieven om duurzaamheid te bevorderen kunnen wij als VVD Gennep zeer toejuichen. De voorbije jaren hebben de inwoners van onze gemeente al goede stappen gezet, maar wij willen al deze initiatieven nu nog een duwtje in de rug bieden. Lees verder

 • De Pottenhoek verdient beter!

  08 november − De Pottenhoek is een van de oudste plekjes van Gennep. Maar de uitstraling van dit gebied laat nog wel wat te wensen over. Dat vinden de bewoners zelf ook en dus kwamen ze bij onze fractievergadering om hun visie en wensen voor hun wijk toe te lichten. Lees verder

 • Extra zebrapad nodig voor veilig centrum Gennep!

  07 november − De afgelopen week heeft de gemeente Gennep eindelijk voetgangersoversteekplaatsen gerealiseerd in het centrum. Hoog tijd dat dit probleem werd opgelost. De VVD Gennep was van begin af aan tegen het afschaffen van zebrapaden. Ons argument: wij kennen in onze samenleving veel kwetsbare inwoners, voor hen zijn zebrapaden noodzakelijk om veilig over straat te kunnen. Helaas werd er nu onvolledig werk geleverd en ontbreekt er nog steeds één oversteekplaats. Lees verder

 • N271 - Is er bij de Provincie nog sprake van behoorlijk bestuur?

  30 oktober − Wij kennen in het Nederlandse bestuursrecht de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die beginselen vormen voor de overheid de normen en kaders voor hun werkwijze en het contact met burgers. Het zijn dus de spelregels die de overheid moet hanteren en die burgers ook het vertrouwen moeten geven dat er sprake is van een correcte en faire behandeling. In de discussie rondom de reconstructie van de provinciale weg N271 tussen Gennep en Heijen is het de vraag of er sprake is van behoorlijk bestuur in het contact en de afspraken die de Provincie Limburg heeft gemaakt en maakt met de gemeente. Lees verder

 • Petitie voor 2x2 baans N271 aangeboden aan gedeputeerde

  24 oktober − Afgelopen week heeft de Provincie Limburg medegedeeld de tijdelijke maatregelen op de N271 te ‘verwijderen’. De provincie geeft daarbij aan dat veiligheid voorop staat. Niets is feitelijk minder waar: de gedeputeerde heeft namelijk besloten de barrières te vervangen door betonnen stootbanden, ook wel ‘broodjes’ genaamd; de barrières tussen de 2 banen verdwijnen dus helemaal niet! Wat gaat er dan nu eigenlijk precies gebeuren op korte en lange termijn? Lees verder

 • VVD komt met CDA en SP op voor banen

  09 oktober − Ondernemers zijn onmisbaar voor de economische toekomst en de werkgelegenheid in de gemeente Gennep. Als VVD zijn wij ervan overtuigd dat onze gemeente aantrekkelijk en faciliterend richting ondernemers moet zijn. Zeker als het gaat om behoud van werkgelegenheid! Onlangs kwam de firma Emons met het bericht dat uitbreiding noodzakelijk is om bestaande banen te behouden en zelfs meer te creëren. Hiervoor is medewerking van de gemeente nodig. Reden voor de VVD om dit samen met CDA en SP te agenderen tijdens de afgelopen raadsvergadering. Lees verder

 • Voordracht Michiel van Veen tot burgemeester Gemert-Bakel

  07 oktober − "Graag wil ik namens de VVD Gennep ons Tweede Kamerlid Michiel van Veen feliciteren met zijn voordracht tot burgemeester van de Gemeente Gemert-Bakel. Dit is fantastisch nieuws en een prachtige nieuwe functie voor Michiel. Zijn vertrek is zeker een gemis voor de vertegenwoordiging van onze regio in Den Haag en voor de VVD Maasland. Ik wens hem veel succes en plezier in zijn nieuwe gemeente!” - Janine van Hulsteijn, fractievoorzitter VVD Gennep Lees verder

 • Mediator kan risico worden bij onteigening

  21 september − Als onderdeel van de ontwikkeling van bedrijventerrein De Brem heeft de raad enkele jaren geleden al besloten dat de ontsluiting van dit nieuwe bedrijventerrein niet via de Karrevenseweg maar via bedrijventerrein De Grens moet gaan lopen. Voor deze ontsluiting is een stuk grond nodig dat nu in eigendom is van de firma Noy Logistics. Na een lange onderhandelingsprocedure is men er tot nu toe helaas nog niet uitgekomen met de eigenaar en daarom lag er tijdens de raadsvergadering van 19 september 2016 een voorstel tot onteigening van de benodigde grond ter besluitvorming voor. Een belangrijk en moeilijk onderwerp, vandaar dat wij ons standpunt graag toelichten. Lees verder

 • Waardevol besluit Kreis Kleve inzake windmolens Reichswald

  17 september − De VVD Gennep ziet de besluitvorming van de Kreis Kleve als belangrijke steun tegen de komst van de windmolens in het Reichswald. Fractievoorzitter Janine van Hulsteijn is blij met dit nieuws: "Het is goed dat de Kreis Kleve het belang van het natuurgebied Reichswald onderschrijft." Lees verder

 • Veel aandacht en deelnemers bij actie N271

  16 september − Wij danken van harte alle deelnemers van de protestactie N271! Mooi dat er vandaag, mede dankzij onze actie en de inzet van alle deelnemers, veel media-aandacht is voor dit probleem. Nu is het zaak om er ook de komende weken aandacht aan te blijven besteden tot de provincie Limburg zelf actie onderneemt en we weer een 2x2 baans N271 krijgen met een maximum snelheid van 80 km/h! - Actie N271; een initiatief van CDA-Gennep en VVD Gennep Lees verder

 • N271 gewoon weer 2x2, barrières weg ermee!

  11 september − 'De N271 is er niet veiliger op geworden sinds de tijdelijke maatregelen.' Deze conclusie wordt breed gedragen door de Gennepse burgers, agrariërs en ondernemers. Daarom moeten wij met z'n allen in actie komen tegen deze onveilige en onduidelijke situatie! Lees verder

 • ‘Voorbeeld nemen aan prima bedrijfsvoering van bijen’

  05 september − In Limburg Onderneemt afgelopen week een interview met onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn over het belang van haar hobby als inspiratie voor haar dagelijkse werk. Janine is als zelfstandig recruiter werkzaam en blijft als imker gefascineerd door de ondernemingslust van haar bijen. Lees verder

 • Op werkbezoek bij Bijlard Hydrauliek in Milsbeek

  05 september − Regelmatig brengen wij met de VVD Gennep werkbezoeken aan bedrijven en verenigingen. Dat levert vaak verrassende en mooie momenten op. Zo ook vlak voor het reces op 22 juli. De VVD ging toen ‘op de Milsbeek’ op bezoek bij Bijlard Hydrauliek (www.bijlard.nl) waar we zeer gastvrij met vlaai en koffie werden ontvangen. Lees verder

 • Hoofdbestuur VVD draagt Mark Rutte voor als lijsttrekker

  26 augustus − Het hoofdbestuur van de VVD heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het hoofdbestuur is verheugd dat deze once in a lifetime-politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Lees verder

 • Een tijdelijke ijsbaan aanstaande winter?

  22 juli − Al ruim 10 jaar organiseert de raad van Gennep in samenwerking met het Elzendaal College een Jongeren & Politiek week, zo ook dit voorjaar. Dit keer was het vraagstuk voor de leerlingen van 3 MAVO of er een tijdelijke ijsbaan in de winter 2016/2017 moet komen. Er is gekeken waar zo’n tijdelijke ijsbaan in Gennep zou kunnen komen, hoe het zit met mogelijke nodige vergunningen, de financiering, de veiligheid. Lees verder

 • Vierdaagse in Gennep mooi succes!

  21 juli − Met het prachtige weer en de route door het hartje van Gennep was het vandaag enorm genieten tijdens de Vierdaagse. Ook onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn was aanwezig om alle lopers te verwelkomen. 'Het is elk jaar bijzonder als de Vierdaagse door onze gemeente komt. Maar dit jaar met de jubileumeditie is het fantastisch dat de route ook langs het stadhuis kwam. Een mooi extratje voor Gennep dat dit ook de komende vijf jaar zal blijven!' Lees verder

 • Oplossing voor onveilige rotonde Weverstraat!

  19 juli − Het is een dossier wat inmiddels ook al jaren loopt; de onveilige situatie bij de rotonde Brabantweg-Weverstraat. Het dubbel fietspad bij de afslag Weverstraat zorgt door het hoogteverschil en de hoge snelheid van fietsers vanuit de richting Oeffelt regelmatig voor onveilige situaties. Iets wat de mensen uit de buurt al jaren aangeven bij de gemeente en haar oproepen tot het oplossen van deze situatie. Mede op initiatief van de VVD is een permanente oplossing in zicht: een fietstunnel! Lees verder

 • Stilstaan bij waar we vandaan komen!

  06 juli − Als politieke fractie werken wij aan de toekomst van onze gemeente Gennep. Om tot een liberalere samenleving te komen is het goed om regelmatig stil te staan bij waar wij vandaan komen. Door stadsgids Willy Michels werd tijdens een geweldige stadswandeling de prachtige en rijke geschiedenis van Gennep toegelicht. Door een middag te gast te mogen zijn in de eigen stad kom je op unieke wijze nog meer verhalen en historische feiten te weten. Lees verder